, welkom bij van der Roest
Verzekeringen - Hypotheken - Financieringen

:: MENU
.: Home
.: Particulieren
.: Bedrijven
.: Download
.: Contact
.: E-mail

 
Onafhankelijkheid en honorering

Wij hebben geen enkele financiële binding met verzekeringsmaatschappijen, banken of andere financiële instellingen. Wij vinden dit een belangrijke voorwaarde om u een objectief advies te kunnen geven.

Juist door het feit dat wij onafhankelijk zijn kunnen wij u dié financiële instelling adviseren die het beste aansluit bij uw persoonlijke omstandigheden. En net zo belangrijk; wij kunnen namens u onderhandelen. Net zo lang totdat wij voor u het best mogelijke resultaat hebben bereikt. Dat kan omdat wij op geen enkele wijze juridisch gebonden zijn aan de instellingen die wij adviseren.

C. van der Roest Assurantiën heeft er bewust voor gekozen de provisiestructuur als vergoedingsvorm in stand te laten. Zo kunnen wij onze dienstverlening laagdrempelig en objectief houden. Als u een verzekering of andere financiële voorziening bij ons afsluit ontvangen wij van de verzekeringsmaatschappij een vergoeding voor de door ons gemaakte kosten. In bijna alle gevallen is dit toereikend voor de kosten die wij maken.

:: SUBMENU
.: Voorstellen
.: Onafhankelijkheid en honorering
.: NVA
.: Maatschappijen
.: Klachten
.: GIDI Advieswijzer