, welkom bij van der Roest
Verzekeringen - Hypotheken - Financieringen

:: MENU
.: Home
.: Particulieren
.: Bedrijven
.: Download
.: Contact
.: E-mail

 

Employee Benefits

Arbeidsvoorwaarden vragen om betere condities
De Nederlandse overheid trekt zich steeds verder terug uit de sociale zekerheid en laat de verantwoordelijkheid hiervoor in toenemende mate over aan de verschillende marktpartijen. Voor bedrijven binnen het MKB betekent dit, dat zij voor een groeiend deel van de financiële regelingen en diensten zelf moeten zorgdragen. De regelingen worden bovendien alsmaar complexer, wat de administratieve organisatie er niet gemakkelijker op maakt. Daarnaast worden werknemers steeds kritischer en stellen zij hogere eisen aan de arbeidsvoorwaarden. Steeds vaker verwachten zij dat hun werkgever hen een aantrekkelijk pakket van voorwaarden kan bieden, toegesneden op hún wensen en eisen. Een bedrijf dat aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden biedt, zal dan ook kunnen rekenen op meer waardering en een hogere betrokkenheid. Allemaal ontwikkelingen die vragen om een flexibel beloningssysteem, dat bovendien financieel aantrekkelijk is voor uw bedrijf.

Employee Benefits; één antwoord op vele vragen
C. van der Roest Assurantiën neemt u met haar Employee Benefitsconcept een grote zorg uit handen. Wij bieden u ondersteuning bij de samenstelling, implementatie en uitvoering van een totaalpakket aan financiële en andere regelingen, het zogenaamde Employee Benefitspakket. Daarbij kiezen we altijd voor een specifieke benadering van uw organisatie, waarbij we rekening houden met de wensen en eisen van uw werknemers. Alleen zo kunnen we een Employee Benefitspakket samenstellen dat zowel voor u als uw werknemers aantrekkelijk is.

 

:: SUBMENU
.:
Bedrijven
.: Verzekering
.:
Employee benefits